123    

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(61) 人氣()

自助婚紗 攝影師  

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1501360_823339501038391_6100369154681981626_o.jpg  

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mr

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1284_副本IMG_1280_副本IMG_1264_副本IMG_1268_副本

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6389.jpg IMG_6410 (2).jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

04.jpg 06.jpg 08.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我總是不擅表達 默默做事, 藉此很想告訴曾經或者是未來的新娘們,其實我不是故意的拉~~~  

有被我服務過的新娘一定有同感 我話比較少,看起來酷酷的不太笑 ~ 因為天生的臉就比較冷酷. 所以常常造成誤解

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_9273-102_副本.jpgIMG_9276-105_副本.jpgIMG_9277-106_副本.jpgIMG_9306-121_副本.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

image.jpg image.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

白色 (5).jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

43 44

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

05.jpg 10.jpg  13.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

527193241.jpg

527193754.jpg

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • May 24 Sat 2014 10:43
  • 作品

54.jpg 55.jpg 56.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

01.jpg 03.jpg 08.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1190763_副本_副本.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 P1190748_副本1.jpg

 

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

My sweetest bride ~ chia 

P1190575_副本.jpg P1190583_副本_副本.jpg P1190584_副本.jpg P1190586_副本.jpg P1190591_副本.jpg P1190593_副本.jpg

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 My elangance bride -- Reenie 

P1190208_副本P1190210_副本

Daisy's make up 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2345